استخدام کارشناس تولید و کارشناس تدارکات در گروه صنعتی پویا جهت کار در رشت
۱۱۵ روز قبل
تهران البرز آذربایجان شرقی آذربایجان غربی زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید و متصدی باسکول از 9 استان کشور جهت کار در رشت
۱۳۳ روز قبل
آذربایجان شرقی آذربایجان غربی البرز تهران زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید و متصدی باسکول در گز.ه صنعتی پویا از 9 استان کشور
۱۵۱ روز قبل
تهران البرز آذربایجان شرقی آذربایجان غربی زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت