استخدام کارشناس تولید و متصدی باسکول در گز.ه صنعتی پویا از 9 استان کشور
۱۶ روز قبل
تهران البرز آذربایجان شرقی آذربایجان غربی زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت