در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نیروی تمام وقت جهت کار در خشکشویی در بیرجند
مشخص نشده
۷۶۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استادکار ماهر جهت کار در خشکشویی در بیرجند
مشخص نشده
۸۳۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام یک نفر آقا جهت همکاری با خشکشویی در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۳۳۷ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در خشکشویی در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۴۸۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت کار در خشکشویی در بیرجند
مشخص نشده
۱۶۰۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام اطوکش و نصاب پرده جهت خشکشویی در بیرجند
مشخص نشده
۱۷۴۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام اتوکار جهت تولیدی پوشاک در بیرجند
مشخص نشده
۱۷۴۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت