آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام نیروی تمام وقت جهت کار در خشکشویی در بیرجند
مشخص نشده
۱۲۸۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استادکار ماهر جهت کار در خشکشویی در بیرجند
مشخص نشده
۱۳۶۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام یک نفر آقا جهت همکاری با خشکشویی در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۸۶۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در خشکشویی در شهر بیرجند
مشخص نشده
۲۰۰۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت کار در خشکشویی در بیرجند
مشخص نشده
۲۱۳۳ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام اطوکش و نصاب پرده جهت خشکشویی در بیرجند
مشخص نشده
۲۲۶۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام اتوکار جهت تولیدی پوشاک در بیرجند
مشخص نشده
۲۲۶۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت