آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام خانم یا آقا جهت کار در تولیدی کاپشن در تبریز
مشخص نشده
۶۷۰ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اتوکار ماهر جهت کار در تولیدی پوشاک در تبریز
مشخص نشده
۶۸۴ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام چرخکار و اتوکار خانم و آقا جهت کار در تبریز
مشخص نشده
۸۶۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام چرخکار، وردست، اتوکار ساده کار در تبریز
مشخص نشده
۹۰۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اتوکار خانم جهت کار در پرده دوزی در تبریز
مشخص نشده
۹۶۴ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اتوکار خانم جهت کار در تبریز
مشخص نشده
۱۰۱۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت همکاری در تولیدی عبدوی - تبریز
مشخص نشده
۱۰۲۰ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اطوکار و ساده کار در تولیدی کاپشن بهاره در تبریز
مشخص نشده
۱۰۴۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام تعدادی اتوکار و ساده کار خانم یا آقا - تبریز
مشخص نشده
۱۱۵۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اتوکار خانم یا آقا جهت کار در تبریز
مشخص نشده
۱۱۵۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اتوکار جهت تولیدی در تبریز
مشخص نشده
۱۱۸۴ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اطوکار جهت همکاری در پرده دوزی پارلا - تبریز
مشخص نشده
۱۲۷۹ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اطوکار جهت مانتو و پالتو در تبریز
مشخص نشده
۱۲۸۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اتوکار خانم جهت همکاری در تبریز
مشخص نشده
۱۲۹۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اتوکار خانم و آقا جهت همکاری در شهر تبریز
مشخص نشده
۱۲۹۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام پرسکار آقا جهت همکاری در تبریز
مشخص نشده
۱۳۱۰ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اتوکار جهت کار در کارگاه تولیدی پوشاک در تبریز
مشخص نشده
۱۳۳۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام تعدادی اطوکار جهت همکاری در تولیدی پوشاک - تبریز
مشخص نشده
۱۳۳۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت