استخدام منشی و طراح وگرافیست در شرکت سپهرخاوران
استخدام مسئول فروش و طراح گرافیک در شهر بیرجند
استخدام گرافیست و منشی دفتری در شرکت مشاور و پشتیبانی-بیرجند
استخدام طراح و گرافیست جهت همکاری با مجموعه معتبر در بیرجند
استخدام طراح آشنا به نرم افزار سه بعدی و فتوشاپ در شهر بیرجند
استخدام خانم مسلط به ICDL و فتوشاپ جهت مؤسسه
استخدام طراح و صفحه بند جهت همکاری در شهر بیرجند
استخدام طراح گرافیک در شرکت تبلیغاتی در بیرجند
استخدام طراح آشنا به فتوشاپ جهت همکاری در شهر بیرجند
استخدام منشی،حسابدار،گرافیست در سپهرخاوران-خراسان جنوبی
استخدام جهت همکاری با آتلیه نگاران در شهر بیرجند
استخدام طراح حرفه ای گرافیک در شرکت تبلیغاتی - بیرجند
استخدام بازارباب و طراح گرافیک در بیرجند
استخدام طراح در یک مجموعه فرهنگی در بیرجند
استخدام طراح آشنا به فتوشاپ در استان خراسان جنوبی
استخدام شرکت سپهر خاوران در بیرجند
استخدام گرافیست جهت کار در شرکت کامپیوتری در بیرجند
استخدام طراح خانم مسلط به فتوشاپ در بیرجند
استخدام‌ ۸ ردیف شغلی در بنیاد علمی آموزشی دانشجویار در بیرجند
استخدام طراح در یک موسسه مطبوعاتی در بیرجند