ارسال آسان
استخدام مدیر داخلی در شرکت فرتاک فناوران شهرآرا در گیلان
گیلان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی در شرکت فرتاک فناوران شهرآرا در گیلان
گیلان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی در شرکت فرتاک فناوران شهرآرا در گیلان
گیلان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی در گروه آموزشی سازک در رشت
مشخص نشده
۷۲ روز قبل
گیلان
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی در شرکت فرتاک فناوران شهرآرا در گیلان
گیلان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت