استخدام معمار 3D کار در یک شرکت معتبر در گیلان
مشخص نشده
۱۱۰ روز قبل
گیلان
پروژه‌ای
استخدام مهندس معماری، طراح داخلی و 3D کار در دفتر طراحی بتونیکا در گیلان
مشخص نشده
۲۲۹ روز قبل
گیلان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام معمار 3D کار در یک شرکت معتبر در بندرکیاشهر
مشخص نشده
۳۱۹ روز قبل
گیلان
تمام وقت کارآموزی
استخدام مهندس معمار در یک شرکت معتبر در گیلان
مشخص نشده
۳۲۳ روز قبل
گیلان
تمام وقت کارآموزی
استخدام طراح داخلی با بیمه و پاداش در گالری مبلمان اداری و خانگی صنعت کار
مشخص نشده
۳۵۹ روز قبل
گیلان
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام معمار 3D کار با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در گیلان
مشخص نشده
۴۴۴ روز قبل
گیلان
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
پاره وقت