در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام مدیر رستوران جهت کار در هتل آتی در مشهد
مشخص نشده
۵۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی جهت کار در یک رستوران در مشهد
مشخص نشده
۵۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام یک نفر جهت مدیریت کترینگ در مشهد
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر رستوران جهت همکاری در هتل در مشهد
مشخص نشده
۱۷۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر رستوران جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۲۰۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر رستوران جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۲۸۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام سوپروایزر آقا با سابقه کار مفید در مشهد
مشخص نشده
۴۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر با سابقه کاری بالا جهت کترینگ در مشهد
مشخص نشده
۴۳۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی جهت کار در رستوران در شاندیز
مشخص نشده
۴۵۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر رستوران آقا در یک هتل سه ستاره در مشهد
مشخص نشده
۴۹۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر دخلی مجرب در رستوران شب چراغ در مشهد
مشخص نشده
۵۳۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی جهت کار در رستوران در مشهد
مشخص نشده
۶۰۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت