استخدام مدرس زبان های خارجی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
استخدام مترجم و مشاور زبان چینی با بیمه و پاداش در کوی بیمه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی بیمه
تمام وقت دورکاری
استخدام مدرس زبان های خارجی در یک اموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
تهران منطقه ۲، دریا
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مدرس زبان های خارجی در یک استارتاپ در تهران
مشخص نشده
۲۰۷ روز قبل
تهران
پاره وقت دورکاری