در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام مترجم زبان خارجی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مترجم زبان چینی ، روسی ، عربی خانم در تهران
مشخص نشده
۲۹۵ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
استخدام پژوهشگر و مترجم در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵۳۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام پژوهشگر و مترجم در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵۴۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری