استخدام مدرس زبان های خارجی در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
استخدام مترجم انگلیسی، مترجم آلمانی، مترجم فرانسه و مترجم روسی در تهران
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مترجم زبان خارجی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران
مشخص نشده
۴۶۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مترجم زبان خارجی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران
مشخص نشده
۶۴۸ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری