استخدام 7 عنوان شغلی در یک شرکت ساختمانی معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام مدرس زبان های خارجی در یک موسسه آموزشی و مهاجرتی معتبر در کرمانشاه
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام 7 عنوان شغلی در یک شرکت ساختمانی معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام مدرس زبان آلمانی، ترکی، انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و ایتالیایی
مشخص نشده
۱۵۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام 10 عنوان شغلی در یک هلدینگ صنعتی در تهران
مشخص نشده
۱۵۹ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام مترجم زبان خارجی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران
مشخص نشده
۴۶۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مترجم زبان خارجی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران
مشخص نشده
۶۵۰ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری