استخدام کارآموز صفحه آرایی در ایندیزاین در هلدینگ بان در تهران
۴۴ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت کارآموزی
استخدام یک نفر صفحه آرا در قزوین
مشخص نشده
۵۶ روز قبل
قزوین
تمام وقت
استخدام کارآموز صفحه آرایی در ایندیزاین در هلدینگ بان در تهران
۷۴ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت کارآموزی