استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام مسئول دفتر،کارشناس امورمالی،انباردار در قزوین
استخدام حسابدار خانم در شرکت پیمانکاری در قزوین
استخدام 6 ردیف شغلی در شرکت صنعت غذایی کورش در قزوین
استخدام کارمندحسابداری آقا در یلدا پخش مزمز درقزوین،زنجان،ابهر
استخدام حسابدار فروش در شرکت پخش مواد غذایی ملت در قزوین
استخدام انباردار آقا جهت شرکت توسعه مسکن آذربایجان - قزوین
استخدام حسابدار خانم در شرکت لبنیاتی معتبر در قزوین
استخدام حسابدار جهت شرکت پارس شعاع توس در قزوین
استخدام حسابدار باتجربه آقا جهت کار در شهر صنعتی لیا در قزوین
استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر در قزوین
استخدام حسابدار خانم در یک شرکت معتبر در قزوین
استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو جهت شرکت حسابداری
استخدام صندوقدار خانم آشنا به نرم افزار سپیدز در قزوین
استخدام حسابدار مجرد خانم به صورت پاره وقت در قزوین
استخدام صندوقدار خانم باتجربه و مجرد در شهر قزوین
استخدام منشی خانم آشنا به نرم افزار هلو در قزوین
استخدام انباردارآقا آشنا به نرم افزار انبارداری جهت شرکت معتبر
استخدام انباردار آقا در یک شرکت معتبر در قزوین
استخدام حسابدار و انباردار جهت شرکت معتبر پخش موادغذایی