استخدام حسابدار،مدیر داخلی در یک شرکت بازرگانی در کرمانشاه
استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت معتبر در کرمانشاه
استخدام کارگر انبار آقا جهت کار در کرمانشاه
استخدام شرکت نوژین اطلس در کرمانشاه
استخدام کمک حسابدار (تحصیلات فقط حسابداری)با مزایا - کرمانشاه
استخدام یک گروه بازرگانی لوازم خانگی در کرمانشاه
استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در کرمانشاه
استخدام نیروی خانم مسلط به نرم افزار هلو در کرمانشاه
استخدام حسابدار خانم جهت شرکت معماری آکام سورین - کرمانشاه
استخدام شرکت دارویی سینا پخش ژن در کرمانشاه
استخدام کشت و صنعت بازوی کشاورز در کرمانشاه
استخدام کارشناس حسابداری در شرکت انفورماتیک ونرم افزاری رایورز
استخدام انباردار مسلط به قطعات پایپینگ و ابزار دقیق
استخدام حسابدار خانم آشنا به نرم افزار هلو در کرمانشاه
استخدام صندوقدار خانم مسلط به کامپیوتر در کرمانشاه
استخدام اپراتور فروش خانم مسلط به سیستم فروش در کرمانشاه
استخدام صنایع چاپ و بسته بندی دایکات در کرمانشاه
استخدام ۷ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در کرمانشاه
استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو در کرمانشاه
استخدام حسابدار آشنا به امور حسابداری در کرمانشاه