استخدام کارشناس حسابداری خانم در شرکت ره آورد در کردستان
استخدام انباردار در شرکت نیکای تجارت اورامان در کردستان
استخدام انباردار آقا در شرکت نیکا در استان کردستان
استخدام حسابدار در شرکت الداد مهر پارس در کردستان
استخدام حسابدار با سابقه جهت شرکت پخش دارو در سنندج
استخدام حسابدار ،کارشناس کشاورزی از ۱۱ استان کشور در سیرجان
استخدام مسئول توزیع درشرکت۵۰۴۰ در شهر مریوان
استخدام مسئول توزیع در شرکت ۵۰۴۰ در شهرهای کردستان
استخدام حسابدار در استانهای البرز و کردستان و ایلام
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در کردستان(بانه)
استخدام حسابدار جهت کار در کردستان
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در کردستان-بیجار
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان در شهرستان بانه
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در مریوان
استخدام هفت ردیف شغلی در شرکت صنعتی