استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت الگوریتم پویا در خراسان رضوی
استخدام حسابدار خانم در شرکت سما آسانبر / 8 استان
استخدام انباردار آقا آشنا با نرم افزار پایا در خراسان رضوی
استخدام 11 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار جهت شرکت بازرگانی در مشهد
استخدام کارشناس فروش،مدیر فروشگاه،حسابدار در فروشگاهی معتبر
استخدام صندوقدار خانم جهت کار در مشهد
استخدام حسابدار جهت همکاری با رستوران در شهر مشهد
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت نرم افزاری آموت در مشهد
استخدام 7 ردیف شغلی در یک شرکت قطعات لاستیکی و مانتیگ خودر
استخدام حسابدار جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام صندوقدار حرفه ای خانم جهت فروشگاه میس بی در مشهد
استخدام صندوقدار باتجربه آقا جهت سوپر مارکت در شهر مشهد
استخدام حسابدار جهت کار در فروشگاه کاشی و سرامیک در مشهد
استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام حسابدار جهت کادر مالی در شهرک صنعتی طوس در مشهد
استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در مشهد
استخدام حسابدار در شرکت معتبر در مشهد
استخدام منشی خانم در یک فروشگاه لوازم ماشین در خراسان رضوی
استخدام منشی آشنا به حسابداری خانم در خراسان رضوی