استخدام حسابدار آقا از مازندارن و گلستان
استخدام حسابدار خانم آشنا به سپیدار سیستم در گرگان
استخدام حسابدار خانم با سابقه کار در گرگان
استخدام مسئول اداری و منابع انسانی،مسئول بازرگانی (BC) -گلستان
استخدام حسابدار در مجموعه روانکارهای گلستان در استان گلستان
استخدام ۶ ردیف شغلی در مجموعه تولیدی جهان نما در گلستان
استخدام حسابدار ارشد جهت یک شرکت معتبر تولیدی در گرگان
استخدام انباردار جهت شرکت معتبر تولیدی - گرگان
استخدام ۷ ردیف شغلی در مجموعه تولیدی جهان نما در گلستان
استخدام کارشناس حسابداری خانم در شرکت ره آورد در گلستان
استخدام حسابدار از استان گلستان و مازندران جهت کار در بهشهر
استخدام کارشناس خرید و فروش و مدیر مالی -رئیس حسابداری
استخدام سرپرست انبار آقا درشرکت تولیدی پگاه جهان نما در گلستان
استخدام حسابدار آقا در شرکت پاسارگاد عایق پارس در گلستان
استخدام کارشناس شیمی، مدیرمالی در پاسارگارد عایق پارس
استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت پگاه جهان نما در گلستان
استخدام حسابرس در یک شرکت معتبر در گلستان
استخدام حسابدار در شرکت پگاه جهان نما در گلستان
استخدام کارشناس مالی در شرکت سیناپخش ژن در گلستان
استخدام کارشناس فنی،کارشناس اداری و مالی در گلستان