استخدام حسابدار،سالندار،کمک آشپز،نیروی خدماتی
استخدام حسابدار خانم جهت فروشگاه معتبر در شهرکرد
استخدام یک نفر صندوقدار خانم جهت همکاری با رستوران ۱۳
استخدام جهت همکاری با فروشگاه کیف و کفش ستارگان در شهرکرد
استخدام تعدادی همکار خانم آشنا به کار صندوق داری در شهرکرد
استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در شهرکرد
استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر در چهارمحال و بختیاری
استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزار پارسیان در شهرکرد
استخدام یک شرکت پخش آرایشی و بهداشتی واقع در شهرکرد
استخدام یک آبمیوه گیری واقع در چهارمحال و بختیاری
استخدام انباردار مجرب جهت همکاری در شهرکرد
استخدام صندوقدار خانم و آقا جهت همکاری در شهرکرد
استخدام حسابدار و کارمند امور اداری در یک شرکت معتبر
استخدام حسابدار خانم با حداقل یکسال سابقه کار در شهرکرد
استخدام منشی خانم جهت فروشندگی و حسابداری در شهرکرد
استخدام حسابدار در یک شرکت پیمانکاری معتبر درشهرکرد
استخدام نیروی خانم آشنا به نرم افزار پارسیان در شهرکرد
استخدام نیرو جهت بخش اداری، طراحی و فتوشاپ، خط تولید در شهرکرد
استخدام نیروی حسابدار خانم جهت شرکت موادغذایی در شهرکرد
استخدام حسابدار خانم جهت همکاری با شرکت معتبر در شهرکرد