استخدام حسابدار در یک شرکت تولیدی معتبر در خرم آباد
استخدام کارشناس حسابداری در شرکت ره آورد
استخدام مسول انبار( کمک انباردار) در یک شرکت معتبر / خرم آباد
استخدام کارشناس حسابداری در شرکت هورتاش رایان افلاک در لرستان
استخدام مدیر انبار و اموال در شرکت ساختمانی معتبر در لرستان
استخدام سرپرست انبار در یک شرکت معتبر در خرم آباد
استخدام انباردار،آقا از تهران،لرستان،کرمانشاه برای کار در کرمانشاه
استخدام مسئول توزیع درشرکت اینترنتی ۵۰۴۰ در شهر الیگودرز
استخدام حسابدار ارشد در شرکت ساختمانی معتبر-خرم آباد
استخدام مسئول توزیع در شرکت اینترنتی ۵۰۴۰ /کوهدشت،الیگودرز
استخدام حسابدار،آشنایی کامل با نرم افزارهای مالی در خرم آباد
استخدام حسابدار ارشد،مسلط به کلیه امور حسابداری در خرم آباد
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام کارشناس حسابداری مسلط به امور مالیات و حقوق در لرستان
استخدام ۹ ردیف شغلی در مجتمع گردشگری دهکده مخملکوه در خرم آباد
استخدام فروشنده،کارمندمالی،مامورپخش درشرکت گلپخش اول/لرستان
استخدام حسابدار و کارمند فروش در استان همدان و لرستان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی در لرستان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا