آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام بنای ماهر در یک مجموعه در قم
مشخص نشده
۹۱۰ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام تعدادی بلوک زن و بنا در قم
مشخص نشده
۱۱۸۲ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام شاگرد گچکار جهت کار در شهر قم
مشخص نشده
۱۷۴۸ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام شاگرد گچ کار ماهر در قم
مشخص نشده
۱۸۱۸ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام شاگرد گچ کار جهت کار در قم
مشخص نشده
۱۹۵۹ روز قبل
قم
تمام وقت