آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام بنا گچ کار نیمه ماهر در زنجان
مشخص نشده
۸۸۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام تعدادی بنا جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۱۲۴۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار ساختمانی در زنجان
مشخص نشده
۱۳۶۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر ساده در گچ کاری در زنجان
مشخص نشده
۱۷۱۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر کاشی کار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۱۷۳۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام شاگرد و کاشی کار دائمی در زنجان
مشخص نشده
۱۷۳۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام شاگرد ماهر در کاشی کاری در زنجان
مشخص نشده
۱۷۷۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت