ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Laravel در شرکت ساخت بازار در آذربایجان شرقی
۴ ساعت قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
میان رده - Mid Level
Laravel | Bootstrap | jQuery
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET Full Stack در آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
میان رده - Mid Level
ASP.NET | Bootstrap | jQuery
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Angular در شرکت باگلوس در غرب تهران
۱۰ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
میان رده - Mid Level
Angular | Bootstrap | jQuery
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در شرکت پیوند طب و نرم افزار در تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
میان رده - Mid Level
ASP.NET | jQuery | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Microsoft Dynamics CRM در گروه نرم افزاری امین در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
پاره وقت دورکاری
ارشد - Senior
C# | Microsoft SQL Server | jQuery
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس سایت در گروه تبلیغاتی جی ادز در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
PHP | jQuery | WordPress
استخدام برنامه نویس #C در خراسان رضوی
خراسان رضوی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
jQuery | Angular | Bootstrap
استخدام برنامه نویس Front End در خراسان رضوی
مشخص نشده
۷۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت کارآموزی
JavaScript | jQuery | CSS