ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Python Backend در شرکت توسعه تجارت برخط رایبد فن آور
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
ارشد - Senior
Python | Django | PostgreSQL
ارسال آسان
استخدام Web Developer در شرکت هدیه چی در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
ارشد - Senior
Django | HTML | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Django در صرافی ارز دیجیتال پینگی در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
ارشد - Senior
Python | Django | PostgreSQL
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js یا django در قزوین
مشخص نشده
۱ روز قبل
قزوین
تمام وقت پاره وقت
Node.js | Django
استخدام برنامه نویس Python در رادین آروند آریو در تهران
۴۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 8,500,000 تومان
ارشد - Senior
Django | Vue.js | Python
استخدام برنامه نویس Python در شرکت بهداد طب ایمن ماهان در البرز
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Android | Django | Python