ارسال آسان
استخدام C# Developer در شرکت فناوری اطلاعات تدبیر در خراسان رضوی
چند دقیقه قبل
خراسان رضوی
تمام وقت پاره وقت
میان رده - Mid Level
C# | Microsoft SQL Server | Entity Framework
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت آلتین رایا فرصت در البرز
۱ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | .NET Core
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در هلدینگ نساجی میخک نسج در تهران
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | Microsoft SQL Server | C#
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در شرکت بهکو در اصفهان
۱ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
ارشد - Senior
C# | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP در شرکت طراحان تارنمای شمال ایرانیان در مازندران
مازندران
تمام وقت
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
ارشد - Senior
C# | PHP | Xamarin
ارسال آسان
استخدام کارشناس هوش مصنوعی AI در بهسان اندیش سپهر در اصفهان
۱ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 5,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
C# | C++ | Python
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در شرکت ساروین در اصفهان
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
میان رده - Mid Level
C# | UI/UX
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
C# | Microsoft SQL Server | ASP.NET
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Delphi در گروه نرم افزاری اوراش در خراسان رضوی
۲ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان
ارشد - Senior
Delphi | C# | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام ASP.NET Full Stack Developer در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 13,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | C# | SQL