ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در شرکت حساب سازان پارسیان در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
ASP.NET | Angular | .NET Core
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت هوشمند گستر انصار اصفهان
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
ASP | ASP.NET | .NET Core
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Delphi در شرکت محاسبان ارتباطات هوشمند در کرمان
کرمان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Microsoft SQL Server | .NET Core | Delphi
ارسال آسان
استخدام ASP.NET Developer در یک استارت آپ در زمینه فن آوری
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت پروژه‌ای دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | C# | .NET Core
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس php / Asp.net در فرا هوش اوراسیا در فارس
فارس
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
PHP | .NET Core | ASP.NET
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت آلتین رایا فرصت در البرز
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | .NET Core
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET Full Stack در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارشد - Senior
ASP.NET | Microsoft SQL Server | .NET Core
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت رایکا افزار پارس در شیراز
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام ASP.NET Full Stack Developer در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
.NET Core | Node.js | ASP.NET
ارسال آسان جدید
استخدام برنامه نویس Net Core. در مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان/اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ASP.NET | .NET Core
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس C# Full Stack در شرکت نانوتکنیک اسپادانا در اصفهان
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
ارشد - Senior
.NET Core | Angular | Android
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت کارانس ایرانیان در قم
۱ روز قبل
قم
تمام وقت پاره وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان
تازه کار - Junior
ASP.NET | .NET Core | SQL