ارسال آسان
استخدام برنامه نویس C# Backend در شرکت پژواک کامپیوتر در شیراز
۱ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
ارشد - Senior
C# | ASP.NET | SQL
ارسال آسان
استخدام ASP.NET Full Stack Developer در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 13,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | C# | SQL
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت کارانس ایرانیان در قم
۱ روز قبل
قم
تمام وقت پاره وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان
تازه کار - Junior
ASP.NET | .NET Core | SQL
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در شرکت آماده لذیذ در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 1,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان
تازه کار - Junior
C# | JavaScript | SQL
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در شرکت الگوریتم پویا در خراسان رضوی
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,500,000 تومان
میان رده - Mid Level
C# | SQL | Entity Framework
استخدام برنامه نویس ASP.NET در مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
ASP.NET | SQL | .NET Core
استخدام C# Backend Developer در کیمیاگران سرزمین رایانه در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | SQL | .NET Core
استخدام C# Full Stack Developer در شرکت کیمیاگران سرزمین رایانه در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 13,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | SQL | .NET Core
استخدام برنامه نویس C# Backend در توسعه فناوری سپید سیستم شریف در تهران
۲۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
.NET Core | SQL | Entity Framework