استخدام گوینده متون فارسی و تدوینگر در اصفهان
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
اصفهان
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام گوینده غیرحضوری در رایا مارکتینگ در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
دورکاری
استخدام گوینده غیرحضوری در شرکت رایا مارکتینگ در تهران
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
پاره وقت دورکاری
استخدام گوینده غیرحضوری در شرکت رایا مارکتینگ در تهران
مشخص نشده
۸۸ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
پاره وقت دورکاری
استخدام گوینده غیرحضوری در شرکت رایا مارکتینگ در تهران
مشخص نشده
۱۲۴ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
پاره وقت دورکاری