استخدام مددکار اجتماعی در مجموعه ترک اعتیاد کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مددکار اجتماعی با بیمه در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۰، جیحون
تمام وقت پاره وقت
استخدام مددکار اجتماعی در مجموعه کیمیای رهایی در تهران
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
تمام وقت
استخدام مددکار اجتماعی در یک کلینیک مددکاری اجتماعی معتبر در تهران
مشخص نشده
۹۷ روز قبل
تهران منطقه ۴، پاسداران - ضرابخانه
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی با بیمه در موسسه خیریه تکریم انسان در احمد آباد مستوفی
مشخص نشده
۱۰۲ روز قبل
تهران احمد آباد مستوفی
تمام وقت