آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام خیاط مزون دوز جهت کار در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۰۲۹ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام چرخکار حرفه ای جهت کار در کیش
مشخص نشده
۱۲۷۰ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام اتوکار جهت همکاری در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۵۳۶ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام تعدادی چرخکار ماهر و مبتدی در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۵۳۶ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام چرخکار زیگزالدوز و راسته دوز در کیش
مشخص نشده
۱۵۸۵ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام خیاط پرده جهت همکاری در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۷۰۴ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام چرخکار ماهر خانم جهت همکاری در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۸۴۴ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام خیاط و نصاب پرده جهت کار در کیش
مشخص نشده
۱۸۷۹ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام چرخکار جهت کار در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۹۳۴ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام خیاط خانم و آقا جهت کار در کیش
مشخص نشده
۱۹۳۴ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام خیاط جهت دوخت پیراهن در جزیره کیش
مشخص نشده
۲۰۲۸ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر خیاطی و رویه کوبی در کیش
مشخص نشده
۲۱۳۵ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام تعدادی چرخکار ماهر و وردست در کیش
مشخص نشده
۲۱۳۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام چرخکار پیراهن دوز جهت کار در جزیره کیش
مشخص نشده
۲۲۴۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام خیاط در یک شرکت تولیدی مبلمان در کیش
مشخص نشده
۲۲۷۱ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت