استخدام خیاط (وسط کار) با 6 میلیون حقوق، بیمه و سرویس در آبیک
البرز
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام چرخکار ماهر کیف دوز جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام وسط کار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام اتوکار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام چرخکار ماهر با حقوق عالی در کرج
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خیاط با حقوق تا 8 میلیون در یک مجموعه معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام چرخکار ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
البرز
تمام وقت