آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام تعدادی مزدی دوز مانتو در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۳۶۹ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام تولیدی آریاگستر در شهر کرمانشاه
مشخص نشده
۱۹۸۰ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام خیاط ماهر جهت خیاطی مبلمان در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۹۹۳ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام تعدادی چرخکار و اتوکار ماهر در کرمانشاه
مشخص نشده
۲۰۱۹ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام اتوکار جهت همکاری در کرمانشاه
مشخص نشده
۲۰۹۱ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام تعدادی چرخکار مانتو دوز ماهر در کرمانشاه
مشخص نشده
۲۰۹۱ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام چرخکار و اتوکار ماهر در کرمانشاه
مشخص نشده
۲۱۵۹ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام چرخکار ماهر جهت کار در تولیدی - کرمانشاه
مشخص نشده
۲۲۸۰ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت