استخدام 1نفر نیروی خانم چرخکار در زنجان
مشخص نشده
۸۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام خیاط در یک شرکت معتبر در زنجان
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی خیاط ماهر در زنجان
مشخص نشده
۱۰۷ روز قبل
زنجان
تمام وقت