استخدام خیاط در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت