استخدام راننده توزیع مویرگی (بدون خودرو) با بیمه و حقوق تا 12 میلیون/ تهران
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام راننده وانت و نیسان با سرویس و بیمه در پخش پروتئینی برازنده در آمل
مشخص نشده
۱ روز قبل
مازندران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام راننده بدون خودرو در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام راننده وانت و نیسان با بیمه در گیلان
مشخص نشده
۱ روز قبل
گیلان
تمام وقت