استخدام راننده وانت و نیسان با بیمه در مجموعه فروشگاه علمایی در مشهد
۹۰ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت