استخدام سرویسکار آسانسور در شرکت آتی صعود تابنده در تهران
۵۳ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهرک ژاندارمری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام بازرس آسانسور با بیمه، پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲۲ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
پاره وقت
استخدام کارآموز نصب آسانسور در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۴۲۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام نصاب آسانسور در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۴۴۲ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی