استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر معدنی جهت کار در سیرجان
مشخص نشده
۱۰۷۳ روز قبل
تهران یزد کرمان فارس
تمام وقت