آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۱۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر دیاموندکار شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۱۸۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۴۸۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شیشه بر جهت مغازه شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۵۳۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی شیشه بر مخصوص دیاموند در مشهد
مشخص نشده
۵۹۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی کار جهت کار در شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۶۰۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده شیشه بری جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۶۵۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در کارخانه شیشه در مشهد
مشخص نشده
۷۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۷۶۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر به دستگاه تراش شیشه در مشهد
مشخص نشده
۸۱۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۸۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام برشکار شیشه و دیاموندکار در شیشه بری - مشهد
مشخص نشده
۸۶۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۸۷۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شیشه بر ماهر جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۹۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت