ارسال آسان
استخدام نماینده علمی فروش با حقوق ثابت، بیمه، پاداش و پورسانت در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نماینده علمی دارویی با بیمه و بیمه تکمیلی در جنت آباد تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد شمالی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نماینده علمی فروش خدمات آزمایشگاهی (مدرپ) با بیمه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، قبا
تمام وقت
استخدام نماینده علمی و فروش با حقوق تا ۱۲ میلیون و بیمه در تهران
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام نماینده علمی (مدرپ) با بیمه در تبریز
مشخص نشده
۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت