ارسال آسان
استخدام مسئول فنی مواد غذایی در نسیم شهر تهران
تهران نسیم شهر
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارشناس صنایع غذایی در محدوده فاطمی تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، فاطمی
تمام وقت