استخدام مهندس صنایع غذایی با بیمه، پاداش در درنا ماکارون تبریز در شهر شبستر
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر بازرسی در تبریز
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت