ارسال آسان
استخدام مدیر تولید در یک شرکت لبنیاتی در چهارمحال و بختیاری
مشخص نشده
۱ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام 7 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی در شهرکرد
مشخص نشده
۴۱۸ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام مهندس صنایع غذایی در صنایع غذایی گلیا در شهرکرد
مشخص نشده
۴۳۸ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام مسئول فنی کنترل کیفیت (رشته صنایع غذایی) در بروجن
مشخص نشده
۸۰۵ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت