استخدام تدوینگر و تصویربردار با بیمه و پاداش در کیا پرداز بهیار در اصفهان
۱۱ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام تدوینگر و فیلمبردار در شرکت دامون ابزار پارت در اصفهان
۱۹ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام تدوینگر و طراح وب سایت با بیمه در اصفهان
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
استخدام تدوینگر و تصویربردار با بیمه و پاداش در کیا پرداز بهیار در اصفهان
۴۰ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی