ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارشناس تست نرم افزار در پیشگامان آسیا در تهران
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس تست نرم افزار در شرکت پردازش موازی سامان در تهران
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
میان رده - Mid Level
ارسال آسان
استخدام کارشناس تست نرم افزار با بیمه و بیمه تکمیلی در پرگاس طب در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت
میان رده - Mid Level