استخدام نانوا با بیمه، سرویس و پاداش در رستوران رسم نو در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت کار در نانوایی در مشهد
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاطر جهت کار در جگرکی در کرج
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نوندار لواش ماشینی در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت