ارسال آسان
استخدام تحلیلگر نرم افزار با مزایا در مجموعه نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۵۱ دقیقه قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
ارشد - Senior
Scrum