استخدام کارمند پذیرشگر، نیروی خانه دار و حسابدار در اصفهان
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام نیروی خانه دار جهت کار در یک هتل در مشهد
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار هتل با بیمه در هتل اورین در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۶، نصرت
تمام وقت
استخدام نیرو جهت خانه داری در هتل 3 ستاره در مشهد
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی خانه دار هتل جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار و خدمات جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار با بیمه در هتل آفریقا در مشهد
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت