استخدام بخارکار جهت کار تریکو در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران
تمام وقت