استخدام کارمند دفتر فنی در دفتر فنی چاپ دیجیتال ایده نو در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند اداری با پاداش در گروه کاخ VIP در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان